ֳ


 • -


  C Art-prezent.com.ua - , , , , , ,
  1-print.com.ua -
  !
    ' . , , .
     
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Документальні фільми/Знамениті Українці/Інтер Великі Українці/Velyki_Provokatsiyi2.mht
   Velyki_Provokatsiyi2 mht   
    текстовий файл mht
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Документальні фільми/Знамениті Українці/Інтер Великі Українці/ZU_Amosov.mpg
   ZU_Amosov mpg   
    відео файл
    879 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Документальні фільми/Знамениті Українці/Інтер Великі Українці/ZU_Bandera.mpg
   ZU_Bandera mpg   
    відео файл
    827 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Документальні фільми/Знамениті Українці/Інтер Великі Українці/ZU_Bogdan.mpg
   ZU_Bogdan mpg   
    відео файл
    783 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Документальні фільми/Знамениті Українці/Інтер Великі Українці/ZU_Chornovil.mpg
   ZU_Chornovil mpg   
    відео файл
    722 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Документальні фільми/Знамениті Українці/Інтер Великі Українці/ZU_Franko.mpg
   ZU_Franko mpg   
    відео файл
    789 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Документальні фільми/Знамениті Українці/Інтер Великі Українці/ZU_Lesya.mpg
   ZU_Lesya mpg   
    відео файл
    696 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Документальні фільми/Знамениті Українці/Інтер Великі Українці/ZU_Loban.mpg
   ZU_Loban mpg   
    відео файл
    794 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Документальні фільми/Знамениті Українці/Інтер Великі Українці/ZU_Skovoroda.mpg
   ZU_Skovoroda mpg   
    відео файл
    682 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Документальні фільми/Знамениті Українці/Інтер Великі Українці/ZU_TGSh.mpg
   ZU_TGSh mpg   
    відео файл
    707 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Документальні фільми/Знамениті Українці/Інтер Великі Українці/d182znam.txt
   d182znam txt   
    текстовий файл txtt
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Документальні фільми/Знамениті Українці/Інтер Великі Українці/Великі провокації на Ынтері 1.mht
   Великі провокації на Ынтері 1 mht   
    текстовий файл mht
    менше 1 Мб
   Великі провокації на Ынтері 1 mht

   Великі провокації на Ынтері 1 mht
  Discalimer
  , , , . .
  !
  , .
  , .
  .
  - .
  . .
  .
  , , , .
  == ==