ֳ


 • -


  C Art-prezent.com.ua - , , , , , ,
  1-print.com.ua -
  !
    ' . , , .
     
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Документальні фільми/Кiноцикл ''НЕВІДОМА УКРАЇНА''/''Золоте стремено''/ZS01_n30q.mpg
   ZS01_n30q mpg   
    відео файл
    35менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Документальні фільми/Кiноцикл ''НЕВІДОМА УКРАЇНА''/''Золоте стремено''/ZS02_n30q.mpg
   ZS02_n30q mpg   
    відео файл
    348 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Документальні фільми/Кiноцикл ''НЕВІДОМА УКРАЇНА''/''Золоте стремено''/ZS03_n30q.mpg
   ZS03_n30q mpg   
    відео файл
    35менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Документальні фільми/Кiноцикл ''НЕВІДОМА УКРАЇНА''/''Золоте стремено''/ZS04_n30q.mpg
   ZS04_n30q mpg   
    відео файл
    35менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Документальні фільми/Кiноцикл ''НЕВІДОМА УКРАЇНА''/''Золоте стремено''/ZS05_n30q.mpg
   ZS05_n30q mpg   
    відео файл
    35менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Документальні фільми/Кiноцикл ''НЕВІДОМА УКРАЇНА''/''Золоте стремено''/ZS06_n30q.mpg
   ZS06_n30q mpg   
    відео файл
    351 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Документальні фільми/Кiноцикл ''НЕВІДОМА УКРАЇНА''/''Золоте стремено''/ZS07_n30q.mpg
   ZS07_n30q mpg   
    відео файл
    346 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Документальні фільми/Кiноцикл ''НЕВІДОМА УКРАЇНА''/''Золоте стремено''/ZS08_n30q.mpg
   ZS08_n30q mpg   
    відео файл
    347 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Документальні фільми/Кiноцикл ''НЕВІДОМА УКРАЇНА''/''Золоте стремено''/ZS09_n30q.mpg
   ZS09_n30q mpg   
    відео файл
    35менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Документальні фільми/Кiноцикл ''НЕВІДОМА УКРАЇНА''/''Золоте стремено''/ZS10_n30q.mpg
   ZS10_n30q mpg   
    відео файл
    343 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Документальні фільми/Кiноцикл ''НЕВІДОМА УКРАЇНА''/''Золоте стремено''/ZS11_n30q.mpg
   ZS11_n30q mpg   
    відео файл
    349 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Документальні фільми/Кiноцикл ''НЕВІДОМА УКРАЇНА''/''Золоте стремено''/ZS12_n30q.mpg
   ZS12_n30q mpg   
    відео файл
    349 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Документальні фільми/Кiноцикл ''НЕВІДОМА УКРАЇНА''/''Золоте стремено''/d161ZS.txt
   d161ZS txt   
    текстовий файл txtt
    менше 1 Мб
   d161ZS txt

   d161ZS txt
  Discalimer
  , , , . .
  !
  , .
  , .
  .
  - .
  . .
  .
  , , , .
  == ==