ֳ


 • -


  C Art-prezent.com.ua - , , , , , ,
  1-print.com.ua -
  !
    ' . , , .
     
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Документальні фільми/Історія/За НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/''Вибiр''.avi
   ''Вибiр'' avi   
    відео файл
    477 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Документальні фільми/Історія/За НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/''Обличчя протесту'''.avi
   ''Обличчя протесту''' avi   
    відео файл
    279 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Документальні фільми/Історія/За НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/''Той, що пробудив кам'яну державу''.avi
   ''Той, що пробудив кам'яну державу'' avi   
    відео файл
    1,12менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Документальні фільми/Історія/За НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/Tretya_Vlada.mpg
   Tretya_Vlada mpg   
    відео файл
    1,15менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Статті & Публіцистика/За НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/В'ячеслав Чорновiл про Iсторiю Української Гельсiнської Спiлки 27.IV.1993.mp3
   В'ячеслав Чорновiл про Iсторiю Української Гельсiнської Спiлки 27 IV 1993 mp3   
    музичний файл
    63 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Статті & Публіцистика/За НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/Святкування 500-рiччя Запорiзькоi Сiчi. [острiв Хортиця. 1991 р.].mp3
   Святкування 500-рiччя Запорiзькоi Сiчi [острiв Хортиця 1991 р ] mp3   
    музичний файл
    63 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Статті & Публіцистика/За НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/Святкування Дня УНР. 22 сiчня 1990 р. [Софiївський майдан. Київ].mp3
   Святкування Дня УНР 22 сiчня 1990 р [Софiївський майдан Київ] mp3   
    музичний файл
    57 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Статті & Публіцистика/За НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/Хроніка комуністичних репресій/AUTORUN.INF
   AUTORUN INF   
    інший формат
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Статті & Публіцистика/За НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/Хроніка комуністичних репресій/first.exe
   first exe   
    файл програми exet
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Статті & Публіцистика/За НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/Хроніка комуністичних репресій/first.fla
   first fla   
    інший формат
    5 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Статті & Публіцистика/За НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/Хроніка комуністичних репресій/first.hqx
   first hqx   
    інший формат
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Статті & Публіцистика/За НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/Хроніка комуністичних репресій/first.swf
   first swf   
    флеш файл
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Статті & Публіцистика/За НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/Хроніка комуністичних репресій/start.swf
   start swf   
    флеш файл
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Статті & Публіцистика/За НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/Хроніка комуністичних репресій/EN/start.swf
   start swf   
    флеш файл
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Статті & Публіцистика/За НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/Хроніка комуністичних репресій/EN/swf/1917.swf
   1917 swf   
    флеш файл
    5 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Статті & Публіцистика/За НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/Хроніка комуністичних репресій/EN/swf/1921.swf
   1921 swf   
    флеш файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Статті & Публіцистика/За НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/Хроніка комуністичних репресій/EN/swf/1924.swf
   1924 swf   
    флеш файл
    9 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Статті & Публіцистика/За НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/Хроніка комуністичних репресій/EN/swf/1932.swf
   1932 swf   
    флеш файл
    1менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Статті & Публіцистика/За НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/Хроніка комуністичних репресій/EN/swf/1934.swf
   1934 swf   
    флеш файл
    14 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Статті & Публіцистика/За НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/Хроніка комуністичних репресій/EN/swf/1939.swf
   1939 swf   
    флеш файл
    1менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Статті & Публіцистика/За НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/Хроніка комуністичних репресій/EN/swf/1942.swf
   1942 swf   
    флеш файл
    16 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Статті & Публіцистика/За НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/Хроніка комуністичних репресій/EN/swf/1946.swf
   1946 swf   
    флеш файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Статті & Публіцистика/За НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/Хроніка комуністичних репресій/EN/swf/1953.swf
   1953 swf   
    флеш файл
    7 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Статті & Публіцистика/За НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/Хроніка комуністичних репресій/EN/swf/1965.swf
   1965 swf   
    флеш файл
    1менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Статті & Публіцистика/За НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/Хроніка комуністичних репресій/EN/swf/1986.swf
   1986 swf   
    флеш файл
    5 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Статті & Публіцистика/За НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/Хроніка комуністичних репресій/EN/swf/maplag.swf
   maplag swf   
    флеш файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Статті & Публіцистика/За НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/Хроніка комуністичних репресій/EN/swf/memory.swf
   memory swf   
    флеш файл
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Статті & Публіцистика/За НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/Хроніка комуністичних репресій/EN/swf/menu.swf
   menu swf   
    флеш файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Статті & Публіцистика/За НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/Хроніка комуністичних репресій/EN/swf/moscowlag.swf
   moscowlag swf   
    флеш файл
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Статті & Публіцистика/За НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/Хроніка комуністичних репресій/EN/swf/vstup.swf
   vstup swf   
    флеш файл
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Статті & Публіцистика/За НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/Хроніка комуністичних репресій/swf/1917.swf
   1917 swf   
    флеш файл
    5 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Статті & Публіцистика/За НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/Хроніка комуністичних репресій/swf/1921.swf
   1921 swf   
    флеш файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Статті & Публіцистика/За НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/Хроніка комуністичних репресій/swf/1924.swf
   1924 swf   
    флеш файл
    8 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Статті & Публіцистика/За НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/Хроніка комуністичних репресій/swf/1932.swf
   1932 swf   
    флеш файл
    1менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Статті & Публіцистика/За НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/Хроніка комуністичних репресій/swf/1934.swf
   1934 swf   
    флеш файл
    14 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Статті & Публіцистика/За НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/Хроніка комуністичних репресій/swf/1939.swf
   1939 swf   
    флеш файл
    1менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Статті & Публіцистика/За НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/Хроніка комуністичних репресій/swf/1942.swf
   1942 swf   
    флеш файл
    12 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Статті & Публіцистика/За НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/Хроніка комуністичних репресій/swf/1946.swf
   1946 swf   
    флеш файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Статті & Публіцистика/За НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/Хроніка комуністичних репресій/swf/1953.swf
   1953 swf   
    флеш файл
    6 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Статті & Публіцистика/За НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/Хроніка комуністичних репресій/swf/1965.swf
   1965 swf   
    флеш файл
    8 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Статті & Публіцистика/За НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/Хроніка комуністичних репресій/swf/1986.swf
   1986 swf   
    флеш файл
    5 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Статті & Публіцистика/За НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/Хроніка комуністичних репресій/swf/maplag.swf
   maplag swf   
    флеш файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Статті & Публіцистика/За НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/Хроніка комуністичних репресій/swf/memory.swf
   memory swf   
    флеш файл
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Статті & Публіцистика/За НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/Хроніка комуністичних репресій/swf/menu.swf
   menu swf   
    флеш файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Статті & Публіцистика/За НЕЗАЛЕЖНІСТЬ/Хроніка комуністичних репресій/swf/moscowlag.swf
   moscowlag swf   
    флеш файл
    менше 1 Мб
   moscowlag swf Хроніка комуністичних репресій swf

   moscowlag swf Хроніка комуністичних репресій swf
  Discalimer
  , , , . .
  !
  , .
  , .
  .
  - .
  . .
  .
  , , , .
  == ==