ֳ


 • -


  C Art-prezent.com.ua - , , , , , ,
  1-print.com.ua -
  !
    ' . , , .
     
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина (живе)/Werchowyna5a.jpg
   Werchowyna5a jpg   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина (живе)/Верховина - А чи вдома пан хазяїн.mp3
   Верховина - А чи вдома пан хазяїн mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина (живе)/Верховина - Гора за горою.mp3
   Верховина - Гора за горою mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина (живе)/Верховина - Добрий вечір.mp3
   Верховина - Добрий вечір mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина (живе)/Верховина - Копав копав криниченьку.mp3
   Верховина - Копав копав криниченьку mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина (живе)/Верховина - Маланка.mp3
   Верховина - Маланка mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина (живе)/Верховина - Ой з-за гори.mp3
   Верховина - Ой з-за гори mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина (живе)/Верховина - Ой пиє козак.mp3
   Верховина - Ой пиє козак mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина (живе)/Верховина - Павочка.mp3
   Верховина - Павочка mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина (живе)/Верховина - Рано рано.mp3
   Верховина - Рано рано mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина (живе)/Верховина - Свята Варвара.mp3
   Верховина - Свята Варвара mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина (живе)/Верховина - Сивая зозуля.mp3
   Верховина - Сивая зозуля mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина (живе)/Верховина - Там на річці на Йордані.mp3
   Верховина - Там на річці на Йордані mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина (живе)/Верховина - Туман яром.mp3
   Верховина - Туман яром mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина (живе)/Верховина - Цвіте терен.mp3
   Верховина - Цвіте терен mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Криничечки/Werchowyna-krynyczenka.jpg
   Werchowyna-krynyczenka jpg   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Криничечки/Верховина - Вербовая дощечка.mp3
   Верховина - Вербовая дощечка mp3   
    музичний файл
    5 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Криничечки/Верховина - Верховина.mp3
   Верховина - Верховина mp3   
    музичний файл
    7 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Криничечки/Верховина - Весільна пісня.mp3
   Верховина - Весільна пісня mp3   
    музичний файл
    7 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Криничечки/Верховина - Зродили ся терки.mp3
   Верховина - Зродили ся терки mp3   
    музичний файл
    8 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Криничечки/Верховина - Катання.mp3
   Верховина - Катання mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Криничечки/Верховина - Кед ми прийшла карта.mp3
   Верховина - Кед ми прийшла карта mp3   
    музичний файл
    9 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Криничечки/Верховина - Копав копав криниченьку.mp3
   Верховина - Копав копав криниченьку mp3   
    музичний файл
    11 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Криничечки/Верховина - Лісом лісом.mp3
   Верховина - Лісом лісом mp3   
    музичний файл
    6 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Криничечки/Верховина - Ой Яничку оженься.mp3
   Верховина - Ой Яничку оженься mp3   
    музичний файл
    9 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Криничечки/Верховина - Ой гаю мій гаю.mp3
   Верховина - Ой гаю мій гаю mp3   
    музичний файл
    6 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Криничечки/Верховина - Ой у полі жито.mp3
   Верховина - Ой у полі жито mp3   
    музичний файл
    7 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Криничечки/Верховина - Поведу коника.mp3
   Верховина - Поведу коника mp3   
    музичний файл
    7 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Криничечки/Верховина - Полюбила я Стефана.mp3
   Верховина - Полюбила я Стефана mp3   
    музичний файл
    6 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Криничечки/Верховина - Світай Боже.mp3
   Верховина - Світай Боже mp3   
    музичний файл
    6 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Криничечки/Верховина - Сивая зозуля.mp3
   Верховина - Сивая зозуля mp3   
    музичний файл
    6 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Криничечки/Верховина - Спився козак.mp3
   Верховина - Спився козак mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Криничечки/Верховина - Ти до мене не ходи.mp3
   Верховина - Ти до мене не ходи mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Криничечки/Верховина - У сусіда.mp3
   Верховина - У сусіда mp3   
    музичний файл
    6 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Криничечки/Верховина - Чорноморчик.mp3
   Верховина - Чорноморчик mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Ой з-за гори/Werchowyna-oj zza hory.jpg
   Werchowyna-oj zza hory jpg   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Ой з-за гори/Верховина - А яка то жувна ріц.mp3
   Верховина - А яка то жувна ріц mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Ой з-за гори/Верховина - Била мене мати.mp3
   Верховина - Била мене мати mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Ой з-за гори/Верховина - Боже боже.mp3
   Верховина - Боже боже mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Ой з-за гори/Верховина - Вино вино.mp3
   Верховина - Вино вино mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Ой з-за гори/Верховина - Вязанка мелодій 1.mp3
   Верховина - Вязанка мелодій 1 mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Ой з-за гори/Верховина - Вязанка мелодій 2.mp3
   Верховина - Вязанка мелодій 2 mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Ой з-за гори/Верховина - Гора за горою.mp3
   Верховина - Гора за горою mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Ой з-за гори/Верховина - За поланом чорна роля.mp3
   Верховина - За поланом чорна роля mp3   
    музичний файл
    5 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Ой з-за гори/Верховина - Казала мі мамка.mp3
   Верховина - Казала мі мамка mp3   
    музичний файл
    6 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Ой з-за гори/Верховина - Колисанка.mp3
   Верховина - Колисанка mp3   
    музичний файл
    5 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Ой з-за гори/Верховина - Маланка.mp3
   Верховина - Маланка mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Ой з-за гори/Верховина - Наша мати.mp3
   Верховина - Наша мати mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Ой з-за гори/Верховина - Ой гарна я гарна.mp3
   Верховина - Ой гарна я гарна mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Ой з-за гори/Верховина - Ой з-за гори.mp3
   Верховина - Ой з-за гори mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Ой з-за гори/Верховина - Ой летіли гуси.mp3
   Верховина - Ой летіли гуси mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Ой з-за гори/Верховина - Ой летіли гусоньки.mp3
   Верховина - Ой летіли гусоньки mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Ой з-за гори/Верховина - Ой мала мати.mp3
   Верховина - Ой мала мати mp3   
    музичний файл
    5 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Ой з-за гори/Верховина - Ой піє козак.mp3
   Верховина - Ой піє козак mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Ой з-за гори/Верховина - Ой чорна я си чорна.mp3
   Верховина - Ой чорна я си чорна mp3   
    музичний файл
    5 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Ой з-за гори/Верховина - Павочка.mp3
   Верховина - Павочка mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Ой з-за гори/Верховина - Пусти мя мамічку.mp3
   Верховина - Пусти мя мамічку mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Ой з-за гори/Верховина - Рано рано.mp3
   Верховина - Рано рано mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Ой з-за гори/Верховина - Тому коса.mp3
   Верховина - Тому коса mp3   
    музичний файл
    5 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Ой з-за гори/Верховина - Цвіте терен.mp3
   Верховина - Цвіте терен mp3   
    музичний файл
    5 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/В/Верховина/Верховина - Ой з-за гори/Верховина - Через поле широкоє.mp3
   Верховина - Через поле широкоє mp3   
    музичний файл
    6 Мб
   Верховина - Через поле широкоє mp3 Верховина - Ой з-за гори

   Верховина - Через поле широкоє mp3 Верховина - Ой з-за гори
  Discalimer
  , , , . .
  !
  , .
  , .
  .
  - .
  . .
  .
  , , , .
  == ==