ֳ


 • -


  C Art-prezent.com.ua - , , , , , ,
  1-print.com.ua -
  !
    ' . , , .
     
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Веснівка -- Хор/Веснівка/00 - Веснівка - .mp3
   00 - Веснівка - mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Веснівка -- Хор/Веснівка/01 - Веснівка - .mp3
   01 - Веснівка - mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Веснівка -- Хор/Веснівка/02 - Веснівка - .mp3
   02 - Веснівка - mp3   
    музичний файл
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Веснівка -- Хор/Веснівка/03 - Веснівка - .mp3
   03 - Веснівка - mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Веснівка -- Хор/Веснівка/04 - Веснівка - .mp3
   04 - Веснівка - mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Веснівка -- Хор/Веснівка/05 - Веснівка - .mp3
   05 - Веснівка - mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Веснівка -- Хор/Веснівка/06 - Веснівка - .mp3
   06 - Веснівка - mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Веснівка -- Хор/Веснівка/07 - Веснівка - .mp3
   07 - Веснівка - mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Веснівка -- Хор/Веснівка/08 - Веснівка - .mp3
   08 - Веснівка - mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Веснівка -- Хор/Веснівка/09 - Веснівка - .mp3
   09 - Веснівка - mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Веснівка -- Хор/Веснівка/10 - Веснівка - .mp3
   10 - Веснівка - mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Веснівка -- Хор/Веснівка/11 - Веснівка - .mp3
   11 - Веснівка - mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Веснівка -- Хор/Веснівка/12 - Веснівка - .mp3
   12 - Веснівка - mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Веснівка -- Хор/Веснівка/13 - Веснівка - .mp3
   13 - Веснівка - mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Веснівка -- Хор/Веснівка/14 - Веснівка - .mp3
   14 - Веснівка - mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Веснівка -- Хор/Веснівка/15 - Веснівка - .mp3
   15 - Веснівка - mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Веснівка -- Хор/Веснівка/16 - Веснівка - .mp3
   16 - Веснівка - mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Веснівка -- Хор/Веснівка/17 - Веснівка - .mp3
   17 - Веснівка - mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Веснівка -- Хор/Веснівка/18 - Веснівка - .mp3
   18 - Веснівка - mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Веснівка -- Хор/Веснівка/19 - Веснівка - .mp3
   19 - Веснівка - mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Веснівка -- Хор/Веснівка/20 - Веснівка - .mp3
   20 - Веснівка - mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Веснівка -- Хор/Веснівка/21 - Веснівка - .mp3
   21 - Веснівка - mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Веснівка -- Хор/Веснівка/22 - Веснівка - .mp3
   22 - Веснівка - mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Веснівка -- Хор/Радуйся/0 - Веснівка - .mp3
   0 - Веснівка - mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Веснівка -- Хор/Радуйся/1 - Веснівка - .mp3
   1 - Веснівка - mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Веснівка -- Хор/Радуйся/2 - Веснівка - .mp3
   2 - Веснівка - mp3   
    музичний файл
    5 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Веснівка -- Хор/Радуйся/3 - Веснівка - .mp3
   3 - Веснівка - mp3   
    музичний файл
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Веснівка -- Хор/Радуйся/4 - Веснівка - .mp3
   4 - Веснівка - mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гомін (весна літо) -- Хор/0 - Гомін - .mp3
   0 - Гомін - mp3   
    музичний файл
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гомін (весна літо) -- Хор/1 - Гомін - .mp3
   1 - Гомін - mp3   
    музичний файл
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гомін (весна літо) -- Хор/2 - Гомін - .mp3
   2 - Гомін - mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гомін (весна літо) -- Хор/3 - Гомін - .mp3
   3 - Гомін - mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гопак/Гопак - Virtuoso piece.mp3
   Гопак - Virtuoso piece mp3   
    музичний файл
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гопак/Гопак - Буковинська полька..mp3
   Гопак - Буковинська полька mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гопак/Гопак - Буковинська полька.mp3
   Гопак - Буковинська полька mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гопак/Гопак - Буковинський весільний танок.mp3
   Гопак - Буковинський весільний танок mp3   
    музичний файл
    5 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гопак/Гопак - Буковинський танок.mp3
   Гопак - Буковинський танок mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гопак/Гопак - Буковинський танок2.mp3
   Гопак - Буковинський танок2 mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гопак/Гопак - В лузі.mp3
   Гопак - В лузі mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гопак/Гопак - Вівці мої вівці.mp3
   Гопак - Вівці мої вівці mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гопак/Гопак - Веснянка.mp3
   Гопак - Веснянка mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гопак/Гопак - Вишиваночка.mp3
   Гопак - Вишиваночка mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гопак/Гопак - Гей Іване.mp3
   Гопак - Гей Іване mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гопак/Гопак - Гуцульські мелодії.mp3
   Гопак - Гуцульські мелодії mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гопак/Гопак - Гуцульська мелодія.mp3
   Гопак - Гуцульська мелодія mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гопак/Гопак - Гуцульська фантазія.mp3
   Гопак - Гуцульська фантазія mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гопак/Гопак - Дідусь з бородою.mp3
   Гопак - Дідусь з бородою mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гопак/Гопак - Дві народні мелодії.mp3
   Гопак - Дві народні мелодії mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гопак/Гопак - Дві роданські народні мелодії.mp3
   Гопак - Дві роданські народні мелодії mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гопак/Гопак - Дві румунських народних мелодії.mp3
   Гопак - Дві румунських народних мелодії mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гопак/Гопак - Дойна та жайвір.mp3
   Гопак - Дойна та жайвір mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гопак/Гопак - Журба за журбою.mp3
   Гопак - Журба за журбою mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гопак/Гопак - Зелене жито.mp3
   Гопак - Зелене жито mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гопак/Гопак - Карпатська мозайка.mp3
   Гопак - Карпатська мозайка mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гопак/Гопак - Карпатьська мозаїка.mp3
   Гопак - Карпатьська мозаїка mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гопак/Гопак - Козачка.mp3
   Гопак - Козачка mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гопак/Гопак - Мазури.mp3
   Гопак - Мазури mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гопак/Гопак - Марш запорізьких козаків.mp3
   Гопак - Марш запорізьких козаків mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гопак/Гопак - Несе Галя воду....mp3
   Гопак - Несе Галя воду mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гопак/Гопак - Ой гарна я гарна.mp3
   Гопак - Ой гарна я гарна mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гопак/Гопак - Ой ти місяцю.mp3
   Гопак - Ой ти місяцю mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гопак/Гопак - Ой хотіла ж мене мати за ....mp3
   Гопак - Ой хотіла ж мене мати за mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гопак/Гопак - Плач і щастя.mp3
   Гопак - Плач і щастя mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гопак/Гопак - Романс скрипки.mp3
   Гопак - Романс скрипки mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гопак/Гопак - Сірі гуси.mp3
   Гопак - Сірі гуси mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гопак/Гопак - Тема гопак, варіації.mp3
   Гопак - Тема гопак, варіації mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гопак/Гопак - Терниця.mp3
   Гопак - Терниця mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гопак/Гопак - Тече вода каламутна.mp3
   Гопак - Тече вода каламутна mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гопак/Гопак - Три тополі....mp3
   Гопак - Три тополі mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гопак/Гопак - Триптих румунських циган.mp3
   Гопак - Триптих румунських циган mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гопак/Гопак - Хай живе рідна Україна.mp3
   Гопак - Хай живе рідна Україна mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гопак/Гопак - Я знаю що гріх маю.mp3
   Гопак - Я знаю що гріх маю mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гурт ''Cheremosh''-1/Cheremosh-1 - 1.jpg
   Cheremosh-1 - 1 jpg   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гурт ''Cheremosh''-1/Cheremosh-1 - 2.jpg
   Cheremosh-1 - 2 jpg   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гурт ''Cheremosh''-1/Cheremosh-1 - a1 - Hopak.mp3
   Cheremosh-1 - a1 - Hopak mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гурт ''Cheremosh''-1/Cheremosh-1 - a2 - Deviatka.mp3
   Cheremosh-1 - a2 - Deviatka mp3   
    музичний файл
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гурт ''Cheremosh''-1/Cheremosh-1 - a3 - Kolomyjky na dvodentsivtsi.mp3
   Cheremosh-1 - a3 - Kolomyjky na dvodentsivtsi mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гурт ''Cheremosh''-1/Cheremosh-1 - a4 - Fantazia.mp3
   Cheremosh-1 - a4 - Fantazia mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гурт ''Cheremosh''-1/Cheremosh-1 - a5 - Bilyj tsvit.mp3
   Cheremosh-1 - a5 - Bilyj tsvit mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гурт ''Cheremosh''-1/Cheremosh-1 - a6 - Viazanka.mp3
   Cheremosh-1 - a6 - Viazanka mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гурт ''Cheremosh''-1/Cheremosh-1 - a7 - Namysto.mp3
   Cheremosh-1 - a7 - Namysto mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гурт ''Cheremosh''-1/Cheremosh-1 - a8 - Gutsul.mp3
   Cheremosh-1 - a8 - Gutsul mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гурт ''Cheremosh''-1/Cheremosh-1 - b1 - Pol'ka-prytupanka.mp3
   Cheremosh-1 - b1 - Pol'ka-prytupanka mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гурт ''Cheremosh''-1/Cheremosh-1 - b2 - Vyshen'ky.mp3
   Cheremosh-1 - b2 - Vyshen'ky mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гурт ''Cheremosh''-1/Cheremosh-1 - b3 - Hudut' vitry.mp3
   Cheremosh-1 - b3 - Hudut' vitry mp3   
    музичний файл
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гурт ''Cheremosh''-1/Cheremosh-1 - b4 - Oj verbo.mp3
   Cheremosh-1 - b4 - Oj verbo mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гурт ''Cheremosh''-1/Cheremosh-1 - b5 - Bukovyns'kyj parubotskyj.mp3
   Cheremosh-1 - b5 - Bukovyns'kyj parubotskyj mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гурт ''Cheremosh''-1/Cheremosh-1 - b6 - Bukovyns'ki zabavy.mp3
   Cheremosh-1 - b6 - Bukovyns'ki zabavy mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гурт ''Cheremosh''-1/Cheremosh-1 - b7 - Kontsertna pol'ka dlia tsymbal.mp3
   Cheremosh-1 - b7 - Kontsertna pol'ka dlia tsymbal mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гурт ''Cheremosh''-1/Cheremosh-1 - b8 - UkrNarPisnia.mp3
   Cheremosh-1 - b8 - UkrNarPisnia mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гурт ''Cheremosh''-1/Cheremosh-1 - b9 - Sviatkovyj marsh.mp3
   Cheremosh-1 - b9 - Sviatkovyj marsh mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Гурт ''Cheremosh''-1/Ой не ходи Грицю.mp3
   Ой не ходи Грицю mp3   
    музичний файл
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Назавжди/Dudaryk_0.jpg
   Dudaryk_0 jpg   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Назавжди/Dudaryk_01.jpg
   Dudaryk_01 jpg   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Назавжди/Dudaryk_02.jpg
   Dudaryk_02 jpg   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Назавжди/Дударик - Їхав козак містом.mp3
   Дударик - Їхав козак містом mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Назавжди/Дударик - Гаю-гаю, зелен-розмаю.mp3
   Дударик - Гаю-гаю, зелен-розмаю mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Назавжди/Дударик - Гей, наливайте.mp3
   Дударик - Гей, наливайте mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Назавжди/Дударик - Діду мій, Дударику.mp3
   Дударик - Діду мій, Дударику mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Назавжди/Дударик - Місяць на небі.mp3
   Дударик - Місяць на небі mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Назавжди/Дударик - Мамина світлиця.mp3
   Дударик - Мамина світлиця mp3   
    музичний файл
    8 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Назавжди/Дударик - Наливайте, браття.mp3
   Дударик - Наливайте, браття mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Назавжди/Дударик - Не сміє бути в нас страху.mp3
   Дударик - Не сміє бути в нас страху mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Назавжди/Дударик - Ой насувалась та й чорна хмара.mp3
   Дударик - Ой насувалась та й чорна хмара mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Назавжди/Дударик - Ой полечко, поле.mp3
   Дударик - Ой полечко, поле mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Назавжди/Дударик - Ой попід гай зеленький.mp3
   Дударик - Ой попід гай зеленький mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Назавжди/Дударик - Ой, гук, мати, гук.mp3
   Дударик - Ой, гук, мати, гук mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Назавжди/Дударик - Пісня про галичанку.mp3
   Дударик - Пісня про галичанку mp3   
    музичний файл
    5 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Назавжди/Дударик - Пісня про сусідку.mp3
   Дударик - Пісня про сусідку mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Назавжди/Дударик - Світи, місяченьку.mp3
   Дударик - Світи, місяченьку mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Назавжди/Дударик - Тихо над річкою.mp3
   Дударик - Тихо над річкою mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Назавжди/Дударик - Туман яром.mp3
   Дударик - Туман яром mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Назавжди/Дударик - Утоптала стежечку.mp3
   Дударик - Утоптала стежечку mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Назавжди/Дударик - Цвіте терен.mp3
   Дударик - Цвіте терен mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Назавжди/Дударик - Чом-чом, земле моя.mp3
   Дударик - Чом-чом, земле моя mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Назавжди/Дударик - Чорноморець.mp3
   Дударик - Чорноморець mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Назавжди/Дударик - Як ішов я з Дебречина.mp3
   Дударик - Як ішов я з Дебречина mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Назавжди/Дударик - Як за дальнім небосхилом.mp3
   Дударик - Як за дальнім небосхилом mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Хор хлопчиків ДУДАРИК/Дударик - Epiphany Carol (epiphany carol).mp3
   Дударик - Epiphany Carol (epiphany carol) mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Хор хлопчиків ДУДАРИК/Дударик - Gloria (messe d-majore).mp3
   Дударик - Gloria (messe d-majore) mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Хор хлопчиків ДУДАРИК/Дударик - Gracias, Quoniam (messe d-majore).mp3
   Дударик - Gracias, Quoniam (messe d-majore) mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Хор хлопчиків ДУДАРИК/Дударик - Hostias (requiem).mp3
   Дударик - Hostias (requiem) mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Хор хлопчиків ДУДАРИК/Дударик - Kyrie (messe d-majore).mp3
   Дударик - Kyrie (messe d-majore) mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Хор хлопчиків ДУДАРИК/Дударик - Pater Noster (op.1).mp3
   Дударик - Pater Noster (op 1) mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Хор хлопчиків ДУДАРИК/Дударик - Requiem (requiem).mp3
   Дударик - Requiem (requiem) mp3   
    музичний файл
    8 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Хор хлопчиків ДУДАРИК/Дударик - Воскликнули янгола (різдвяна пісня).mp3
   Дударик - Воскликнули янгола (різдвяна пісня) mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Хор хлопчиків ДУДАРИК/Дударик - Діва сьогодні Найвищого народжує (різдвяна літургія).mp3
   Дударик - Діва сьогодні Найвищого народжує (різдвяна літургія) mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Хор хлопчиків ДУДАРИК/Дударик - Дивна новина (різдвяна пісня).mp3
   Дударик - Дивна новина (різдвяна пісня) mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Хор хлопчиків ДУДАРИК/Дударик - Добрий вечір (щедрівка).mp3
   Дударик - Добрий вечір (щедрівка) mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Хор хлопчиків ДУДАРИК/Дударик - З нами Бог (різдвяна літургія).mp3
   Дударик - З нами Бог (різдвяна літургія) mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Хор хлопчиків ДУДАРИК/Дударик - Колискова.mp3
   Дударик - Колискова mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Хор хлопчиків ДУДАРИК/Дударик - Колядниця (щедрівка).mp3
   Дударик - Колядниця (щедрівка) mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Хор хлопчиків ДУДАРИК/Дударик - Не плач Рахиле (різдвяна пісня).mp3
   Дударик - Не плач Рахиле (різдвяна пісня) mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Хор хлопчиків ДУДАРИК/Дударик - Нині відпускаєш... (різдвяна літургія).mp3
   Дударик - Нині відпускаєш (різдвяна літургія) mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Хор хлопчиків ДУДАРИК/Дударик - Ой там за горою (щедрівка).mp3
   Дударик - Ой там за горою (щедрівка) mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Хор хлопчиків ДУДАРИК/Дударик - Ой хто Миколая любить (різдвяна пісня).mp3
   Дударик - Ой хто Миколая любить (різдвяна пісня) mp3   
    музичний файл
    5 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Хор хлопчиків ДУДАРИК/Дударик - Ой, в Єрусалимі (різдвяна пісня).mp3
   Дударик - Ой, в Єрусалимі (різдвяна пісня) mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Хор хлопчиків ДУДАРИК/Дударик - Ой, посеред року (щедрівка).mp3
   Дударик - Ой, посеред року (щедрівка) mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Хор хлопчиків ДУДАРИК/Дударик - Ой, у Львові (щедрівка).mp3
   Дударик - Ой, у Львові (щедрівка) mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Дударик/Хор хлопчиків ДУДАРИК/Дударик - Що то за Предиво (різдвяна пісня).mp3
   Дударик - Що то за Предиво (різдвяна пісня) mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Квартет ''Гетьман''/1.jpg
   1 jpg   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Квартет ''Гетьман''/2.jpg
   2 jpg   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Квартет ''Гетьман''/Track 1.mp3
   Track 1 mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Квартет ''Гетьман''/Track 2.mp3
   Track 2 mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Квартет ''Гетьман''/Track 3.mp3
   Track 3 mp3   
    музичний файл
    6 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Квартет ''Гетьман''/Track 4.mp3
   Track 4 mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Квартет ''Гетьман''/Track 5.mp3
   Track 5 mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Квартет ''Гетьман''/Track 6.mp3
   Track 6 mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Квартет ''Гетьман''/Track 7.mp3
   Track 7 mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Квартет ''Гетьман''/Track 8.mp3
   Track 8 mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Квартет ''Гетьман''/Track 9.mp3
   Track 9 mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Квартет ''Гетьман''/Track 10.mp3
   Track 10 mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Квартет ''Гетьман''/Track 11.mp3
   Track 11 mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Квартет ''Гетьман''/Track 12.mp3
   Track 12 mp3   
    музичний файл
    5 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Track No01.mp3
   Track No01 mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Track No02.mp3
   Track No02 mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Track No03.mp3
   Track No03 mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Track No04.mp3
   Track No04 mp3   
    музичний файл
    5 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Track No05.mp3
   Track No05 mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Track No06.mp3
   Track No06 mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Track No07.mp3
   Track No07 mp3   
    музичний файл
    5 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Track No08.mp3
   Track No08 mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Track No09.mp3
   Track No09 mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Track No10.mp3
   Track No10 mp3   
    музичний файл
    5 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.htm
   Гурт автентичної музики ''Коралi'' htm   
    сторінка інтернет
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/15.gif
   15 gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/23bozhichi.gif
   23bozhichi gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/23bozhychi01.gif
   23bozhychi01 gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/23drevo.gif
   23drevo gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/23drevo01.gif
   23drevo01 gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/23drevo02.gif
   23drevo02 gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/23ojdavnodavno01.gif
   23ojdavnodavno01 gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/23tamstojalyhurtopr.gif
   23tamstojalyhurtopr gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/24holosymynuloho.jpg
   24holosymynuloho jpg   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/24insolviv.jpg
   24insolviv jpg   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/24jdemkoljaduvaty.jpg
   24jdemkoljaduvaty jpg   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/24narodnipisnivol2.gif
   24narodnipisnivol2 gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/24tyzhmenepidmanula.jpg
   24tyzhmenepidmanula jpg   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/25koralihurt.jpg
   25koralihurt jpg   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/64.gif
   64 gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/arrows.gif
   arrows gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/b_add.gif
   b_add gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/b_go.gif
   b_go gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/b_sub.gif
   b_sub gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/b_unsub.gif
   b_unsub gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/briefshow.html
   briefshow html   
    сторінка інтернету html
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/dots.gif
   dots gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/ico_cartadd1.gif
   ico_cartadd1 gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/ico_cartadd2.gif
   ico_cartadd2 gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/ico_fri.gif
   ico_fri gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/ico_pri.gif
   ico_pri gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/ico_wri.gif
   ico_wri gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/icon_neutral.gif
   icon_neutral gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/icon_sad.gif
   icon_sad gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/icon_smile.gif
   icon_smile gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/logo_ukr.gif
   logo_ukr gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/mail.gif
   mail gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/main.css
   main css   
    інший формат
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/sendF.gif
   sendF gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/sp.gif
   sp gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/spacer.gif
   spacer gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/superstar.gif
   superstar gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/sw_eng.gif
   sw_eng gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/sw_rus.gif
   sw_rus gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/t.gif
   t gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/tabc.gif
   tabc gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/tabend.gif
   tabend gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/tableft.gif
   tableft gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/top100.gif
   top100 gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/topbg1.gif
   topbg1 gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/topbg2.gif
   topbg2 gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/topgrad.gif
   topgrad gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/briefshow.files/b_change_na.gif
   b_change_na gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/briefshow.files/b_ord_na.gif
   b_ord_na gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/briefshow.files/ico_cart.gif
   ico_cart gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/briefshow.files/main.css
   main css   
    інший формат
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Гурт ''Коралi'' (оранжув.)/Гурт автентичної музики ''Коралi''.files/briefshow.files/uah.gif
   uah gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Пісенний дивограй/Коралі - є на світі три правдочки.mp3
   Коралі - є на світі три правдочки mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Пісенний дивограй/Коралі - Василева мати.mp3
   Коралі - Василева мати mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Пісенний дивограй/Коралі - Ой, на Купала Купало.mp3
   Коралі - Ой, на Купала Купало mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Пісенний дивограй/Коралі - Переманочка, чорная.mp3
   Коралі - Переманочка, чорная mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Пісенний дивограй/Коралі - бо війна війною.mp3
   Коралі - бо війна війною mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Пісенний дивограй/Коралі - був собі стрілець.mp3
   Коралі - був собі стрілець mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Пісенний дивограй/Коралі - будь ім'я Господнє.mp3
   Коралі - будь ім'я Господнє mp3   
    музичний файл
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Пісенний дивограй/Коралі - в полю грушка стоїть.mp3
   Коралі - в полю грушка стоїть mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Пісенний дивограй/Коралі - веснівка.mp3
   Коралі - веснівка mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Пісенний дивограй/Коралі - горобці.mp3
   Коралі - горобці mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Пісенний дивограй/Коралі - колись, дівчина мила.mp3
   Коралі - колись, дівчина мила mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Пісенний дивограй/Коралі - коляда.mp3
   Коралі - коляда mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Пісенний дивограй/Коралі - коструб.mp3
   Коралі - коструб mp3   
    музичний файл
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Пісенний дивограй/Коралі - куди їдеш, Романочку.mp3
   Коралі - куди їдеш, Романочку mp3   
    музичний файл
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Пісенний дивограй/Коралі - купала на Йвана.mp3
   Коралі - купала на Йвана mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Пісенний дивограй/Коралі - нехай сповняться уста наші.mp3
   Коралі - нехай сповняться уста наші mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Пісенний дивограй/Коралі - новина.mp3
   Коралі - новина mp3   
    музичний файл
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Пісенний дивограй/Коралі - о, соловію.mp3
   Коралі - о, соловію mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Пісенний дивограй/Коралі - ой, високії тиночки.mp3
   Коралі - ой, високії тиночки mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Пісенний дивограй/Коралі - ой, співаночки мої.mp3
   Коралі - ой, співаночки мої mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Пісенний дивограй/Коралі - ой, у дівоньки.mp3
   Коралі - ой, у дівоньки mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Пісенний дивограй/Коралі - подоляночка.mp3
   Коралі - подоляночка mp3   
    музичний файл
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Пісенний дивограй/Коралі - попід гаєм, під лугом.mp3
   Коралі - попід гаєм, під лугом mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Пісенний дивограй/Коралі - прийшла весна з квітами.mp3
   Коралі - прийшла весна з квітами mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Пісенний дивограй/Коралі - спи, маленький козачок.mp3
   Коралі - спи, маленький козачок mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Пісенний дивограй/Коралі - ходить жучок.mp3
   Коралі - ходить жучок mp3   
    музичний файл
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Пісенний дивограй/Коралі - я єстем музика.mp3
   Коралі - я єстем музика mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Коралі/Пісенний дивограй/Коралі - як почуєш вночі.mp3
   Коралі - як почуєш вночі mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/UKК.narodni pisni/Bozhe Velykyj Yedynyj (M. Lysenko) (Galyc'kyj kamernyj hor).mp3
   Bozhe Velykyj Yedynyj (M Lysenko) (Galyc'kyj kamernyj hor) mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/UKК.narodni pisni/Chujesh Brate mij (A. Solov'janenko).mp3
   Chujesh Brate mij (A Solov'janenko) mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/UKК.narodni pisni/Hej, u luzi chervona kalina.mp3
   Hej, u luzi chervona kalina mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/UKК.narodni pisni/Ishov Ivan (Galyc'kyj kamernyj hor).mp3
   Ishov Ivan (Galyc'kyj kamernyj hor) mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/UKК.narodni pisni/Ja kozachka tvoja, ja druzhyna tvoja (Ansambl' 'Hopak').mp3
   Ja kozachka tvoja, ja druzhyna tvoja (Ansambl' 'Hopak') mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/UKК.narodni pisni/Jihav Kozak na Vijnon'ku (Ivan Kozlovs'kyj).mp3
   Jihav Kozak na Vijnon'ku (Ivan Kozlovs'kyj) mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/UKК.narodni pisni/Kozac'kyj Marsh (Ansambl' 'Hopak').mp3
   Kozac'kyj Marsh (Ansambl' 'Hopak') mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/UKК.narodni pisni/Kozac'kyj Marsh.mp3
   Kozac'kyj Marsh mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/UKК.narodni pisni/Meni odnakovo (I.S.Kozlovs'kyj).mp3
   Meni odnakovo (I S Kozlovs'kyj) mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/UKК.narodni pisni/Oj na gori ta zhenci zhnut'.mp3
   Oj na gori ta zhenci zhnut' mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/UKК.narodni pisni/Oj, garna ja, garna (Ansambl' 'Hopak').mp3
   Oj, garna ja, garna (Ansambl' 'Hopak') mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/UKК.narodni pisni/Oj, u vyshnevomu sadochku (Cherkas'kyj nar. hor).mp3
   Oj, u vyshnevomu sadochku (Cherkas'kyj nar hor) mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/UKК.narodni pisni/Povij vitre na Vkrajinu.mp3
   Povij vitre na Vkrajinu mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/UKК.narodni pisni/Reve ta stogne Dnipr shyrokyj (Cherkas'kyj nar. hor).mp3
   Reve ta stogne Dnipr shyrokyj (Cherkas'kyj nar hor) mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/UKК.narodni pisni/Yikhav kozak za Dunaj2.mp3
   Yikhav kozak za Dunaj2 mp3   
    музичний файл
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/UKК.narodni pisni/Zasvystaly kozachenjky.mp3
   Zasvystaly kozachenjky mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/UKК.narodni pisni/Zhurba za zhurboju (Ansambl' 'Hopak').mp3
   Zhurba za zhurboju (Ansambl' 'Hopak') mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/UKК.narodni pisni/rozpryagajte xlopci koni.mp3
   rozpryagajte xlopci koni mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/Розпрягайте, хлопці, коней/Кубанський козачий хор - Вечір на дворі.mp3
   Кубанський козачий хор - Вечір на дворі mp3   
    музичний файл
    5 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/Розпрягайте, хлопці, коней/Кубанський козачий хор - Взяв би я бандуру.mp3
   Кубанський козачий хор - Взяв би я бандуру mp3   
    музичний файл
    5 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/Розпрягайте, хлопці, коней/Кубанський козачий хор - Гай зелененький.mp3
   Кубанський козачий хор - Гай зелененький mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/Розпрягайте, хлопці, коней/Кубанський козачий хор - За Сибіром сонце сходить.mp3
   Кубанський козачий хор - За Сибіром сонце сходить mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/Розпрягайте, хлопці, коней/Кубанський козачий хор - Матушка Добринюшке наказувала.mp3
   Кубанський козачий хор - Матушка Добринюшке наказувала mp3   
    музичний файл
    5 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/Розпрягайте, хлопці, коней/Кубанський козачий хор - Не щебечи соловейко.mp3
   Кубанський козачий хор - Не щебечи соловейко mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/Розпрягайте, хлопці, коней/Кубанський козачий хор - Ой вишеньки-черешеньки.mp3
   Кубанський козачий хор - Ой вишеньки-черешеньки mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/Розпрягайте, хлопці, коней/Кубанський козачий хор - Ой мій милий вареничків хоче.mp3
   Кубанський козачий хор - Ой мій милий вареничків хоче mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/Розпрягайте, хлопці, коней/Кубанський козачий хор - Ой там у саду.mp3
   Кубанський козачий хор - Ой там у саду mp3   
    музичний файл
    5 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/Розпрягайте, хлопці, коней/Кубанський козачий хор - Ой хотя би Господи.mp3
   Кубанський козачий хор - Ой хотя би Господи mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/Розпрягайте, хлопці, коней/Кубанський козачий хор - Перевоз Дуня держала.mp3
   Кубанський козачий хор - Перевоз Дуня держала mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/Розпрягайте, хлопці, коней/Кубанський козачий хор - Полюбила Петруся.mp3
   Кубанський козачий хор - Полюбила Петруся mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/Розпрягайте, хлопці, коней/Кубанський козачий хор - Проводжала мати сина у солдати.mp3
   Кубанський козачий хор - Проводжала мати сина у солдати mp3   
    музичний файл
    5 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/Розпрягайте, хлопці, коней/Кубанський козачий хор - Розпрягайте, хлопці, коней.mp3
   Кубанський козачий хор - Розпрягайте, хлопці, коней mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/Розпрягайте, хлопці, коней/Кубанський козачий хор - Ти, Кубань, ти наша Родина.mp3
   Кубанський козачий хор - Ти, Кубань, ти наша Родина mp3   
    музичний файл
    5 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/Розпрягайте, хлопці, коней/Кубанський козачий хор - У нашей Казанки.mp3
   Кубанський козачий хор - У нашей Казанки mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/Розпрягайте, хлопці, коней/Кубанський козачий хор - Я-деревнина.mp3
   Кубанський козачий хор - Я-деревнина mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/Там на Кубані/Кубанський козачий хор - Їхали козаки.mp3
   Кубанський козачий хор - Їхали козаки mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/Там на Кубані/Кубанський козачий хор - Гай зелененький.mp3
   Кубанський козачий хор - Гай зелененький mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/Там на Кубані/Кубанський козачий хор - Калина-малина, верхи похилила.mp3
   Кубанський козачий хор - Калина-малина, верхи похилила mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/Там на Кубані/Кубанський козачий хор - Ой, Морозе, Морозенку.mp3
   Кубанський козачий хор - Ой, Морозе, Морозенку mp3   
    музичний файл
    6 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/Там на Кубані/Кубанський козачий хор - Ой, п'є Байда.mp3
   Кубанський козачий хор - Ой, п'є Байда mp3   
    музичний файл
    6 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/Там на Кубані/Кубанський козачий хор - Ой, сів пугач на могилу.mp3
   Кубанський козачий хор - Ой, сів пугач на могилу mp3   
    музичний файл
    5 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/Там на Кубані/Кубанський козачий хор - Ой, там у саду.mp3
   Кубанський козачий хор - Ой, там у саду mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/Там на Кубані/Кубанський козачий хор - Полюбила Петруся.mp3
   Кубанський козачий хор - Полюбила Петруся mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/Там на Кубані/Кубанський козачий хор - Прощай, станиця, прощай.mp3
   Кубанський козачий хор - Прощай, станиця, прощай mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/Там на Кубані/Кубанський козачий хор - Розпрягайте, хлопці, коней.mp3
   Кубанський козачий хор - Розпрягайте, хлопці, коней mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/Там на Кубані/Кубанський козачий хор - Спи, Тарасе, батько рідний.mp3
   Кубанський козачий хор - Спи, Тарасе, батько рідний mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/Там на Кубані/Кубанський козачий хор - Там на Кубані.mp3
   Кубанський козачий хор - Там на Кубані mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/Там на Кубані/Кубанський козачий хор - Тече Кубань.mp3
   Кубанський козачий хор - Тече Кубань mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/Там на Кубані/Кубанський козачий хор - Ти, Кубань, ти наша Родина.mp3
   Кубанський козачий хор - Ти, Кубань, ти наша Родина mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Кубанський козачий хор/Там на Кубані/Кубанський козачий хор - Як служив я в пана.mp3
   Кубанський козачий хор - Як служив я в пана mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Львівські музики - Пісні УПА/Львівські музики - Бандьори.mp3
   Львівські музики - Бандьори mp3   
    музичний файл
    5 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Львівські музики - Пісні УПА/Львівські музики - Йшли селом партизани.mp3
   Львівські музики - Йшли селом партизани mp3   
    музичний файл
    1менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Львівські музики - Пісні УПА/Львівські музики - Калинонька.mp3
   Львівські музики - Калинонька mp3   
    музичний файл
    6 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Львівські музики - Пісні УПА/Львівські музики - Канон.mp3
   Львівські музики - Канон mp3   
    музичний файл
    8 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Львівські музики - Пісні УПА/Львівські музики - Кашуля.mp3
   Львівські музики - Кашуля mp3   
    музичний файл
    5 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Львівські музики - Пісні УПА/Львівські музики - Крута вежа.mp3
   Львівські музики - Крута вежа mp3   
    музичний файл
    5 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Львівські музики - Пісні УПА/Львівські музики - Маківка.mp3
   Львівські музики - Маківка mp3   
    музичний файл
    7 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Львівські музики - Пісні УПА/Львівські музики - Ой там попід лісом.mp3
   Львівські музики - Ой там попід лісом mp3   
    музичний файл
    8 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Львівські музики - Пісні УПА/Львівські музики - Ой там при долині.mp3
   Львівські музики - Ой там при долині mp3   
    музичний файл
    14 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Львівські музики - Пісні УПА/Львівські музики - Отаман.mp3
   Львівські музики - Отаман mp3   
    музичний файл
    6 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Львівські музики - Пісні УПА/Львівські музики - Пиймо друзі.mp3
   Львівські музики - Пиймо друзі mp3   
    музичний файл
    7 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Львівські музики - Пісні УПА/Львівські музики - Послухай кохана дівчино.mp3
   Львівські музики - Послухай кохана дівчино mp3   
    музичний файл
    5 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Львівські музики - Пісні УПА/Львівські музики - Світить сонце.mp3
   Львівські музики - Світить сонце mp3   
    музичний файл
    11 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Львівські музики - Пісні УПА/Львівські музики - Спи,товаришу мі.mp3
   Львівські музики - Спи,товаришу мі mp3   
    музичний файл
    5 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Львівські музики - Пісні УПА/Львівські музики - Тихо тихо.mp3
   Львівські музики - Тихо тихо mp3   
    музичний файл
    7 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Львівські музики - Пісні УПА/Львівські музики - Хай живе вільна Україна.mp3
   Львівські музики - Хай живе вільна Україна mp3   
    музичний файл
    9 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Львівські музики - Пісні УПА/Львівські музики - Хлопці з лісу.mp3
   Львівські музики - Хлопці з лісу mp3   
    музичний файл
    7 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Троїстi музики/01_Troisti muzyky.mp3
   01_Troisti muzyky mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Троїстi музики/02_Troisti muzyky.mp3
   02_Troisti muzyky mp3   
    музичний файл
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Троїстi музики/03_Troisti muzyky.mp3
   03_Troisti muzyky mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Троїстi музики/04_Troisti muzyky.mp3
   04_Troisti muzyky mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Троїстi музики/05_Troisti muzyky.mp3
   05_Troisti muzyky mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Троїстi музики/06_Troisti muzyky.mp3
   06_Troisti muzyky mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Троїстi музики/07_Troisti muzyky.mp3
   07_Troisti muzyky mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Троїстi музики/08_Troisti muzyky.mp3
   08_Troisti muzyky mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Троїстi музики/09_Troisti muzyky.mp3
   09_Troisti muzyky mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Троїстi музики/10_Troisti muzyky.mp3
   10_Troisti muzyky mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Троїстi музики/11_Troisti muzyky.mp3
   11_Troisti muzyky mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Троїстi музики/12_Troisti muzyky.mp3
   12_Troisti muzyky mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Троїстi музики/13_Troisti muzyky.mp3
   13_Troisti muzyky mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Троїстi музики/14_Troisti muzyky.mp3
   14_Troisti muzyky mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Троїстi музики/15_Troisti muzyky.mp3
   15_Troisti muzyky mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Троїстi музики/16_Troisti muzyky.mp3
   16_Troisti muzyky mp3   
    музичний файл
    5 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Троїстi музики/17_Troisti muzyky.mp3
   17_Troisti muzyky mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Троїстi музики/18_Troisti muzyky.mp3
   18_Troisti muzyky mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Троїстi музики/19_Troisti muzyky.mp3
   19_Troisti muzyky mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Троїстi музики/20_Troisti muzyky.mp3
   20_Troisti muzyky mp3   
    музичний файл
    5 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Троїстi музики/21_Troisti muzyky.mp3
   21_Troisti muzyky mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Троїстi музики/22_Troisti muzyky.mp3
   22_Troisti muzyky mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Троїстi музики/23_Troisti muzyky.mp3
   23_Troisti muzyky mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Троїстi музики/24_Troisti muzyky.mp3
   24_Troisti muzyky mp3   
    музичний файл
    5 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Троїстi музики/25_Troisti muzyky.mp3
   25_Troisti muzyky mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Фольклорний ансамбль ''Горина''/Goryna - a01 - Petrovochka.mp3
   Goryna - a01 - Petrovochka mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Фольклорний ансамбль ''Горина''/Goryna - a02 - Kosare kosiat.mp3
   Goryna - a02 - Kosare kosiat mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Фольклорний ансамбль ''Горина''/Goryna - a03 - Da dubravoju voly hnala.mp3
   Goryna - a03 - Da dubravoju voly hnala mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Фольклорний ансамбль ''Горина''/Goryna - a04 - Shyr.mp3
   Goryna - a04 - Shyr mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Фольклорний ансамбль ''Горина''/Goryna - a05 - Napasu ja syvi voly.mp3
   Goryna - a05 - Napasu ja syvi voly mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Фольклорний ансамбль ''Горина''/Goryna - a06 - Kosiv Vania.mp3
   Goryna - a06 - Kosiv Vania mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Фольклорний ансамбль ''Горина''/Goryna - a07 - Polis'ka pol'ka.mp3
   Goryna - a07 - Polis'ka pol'ka mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Фольклорний ансамбль ''Горина''/Goryna - a08 - Tiomna nochka, tiomnaja.mp3
   Goryna - a08 - Tiomna nochka, tiomnaja mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Фольклорний ансамбль ''Горина''/Goryna - a09 - Jarmarka.mp3
   Goryna - a09 - Jarmarka mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Фольклорний ансамбль ''Горина''/Goryna - a10 - Lietiev voron.mp3
   Goryna - a10 - Lietiev voron mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Фольклорний ансамбль ''Горина''/Goryna - a11 - Oj, tam na hori.mp3
   Goryna - a11 - Oj, tam na hori mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Фольклорний ансамбль ''Горина''/Goryna - a12 - Dribna pol'ka.mp3
   Goryna - a12 - Dribna pol'ka mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Фольклорний ансамбль ''Горина''/Goryna - a13 - Oj, chyji zh to voly.mp3
   Goryna - a13 - Oj, chyji zh to voly mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Фольклорний ансамбль ''Горина''/Goryna - a14 - Oj, vyjdu zh ja na vulon'ku.mp3
   Goryna - a14 - Oj, vyjdu zh ja na vulon'ku mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Фольклорний ансамбль ''Горина''/Goryna - a15 - Sudy, Bozhe.mp3
   Goryna - a15 - Sudy, Bozhe mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Фольклорний ансамбль ''Горина''/Goryna - a16 - Pechene porosia.mp3
   Goryna - a16 - Pechene porosia mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Фольклорний ансамбль ''Горина''/Goryna - b01 - Staryj gutsul.mp3
   Goryna - b01 - Staryj gutsul mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Фольклорний ансамбль ''Горина''/Goryna - b02 - A kum do kumy.mp3
   Goryna - b02 - A kum do kumy mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Фольклорний ансамбль ''Горина''/Goryna - b03 - Chyje zh to polechko ne zorano.mp3
   Goryna - b03 - Chyje zh to polechko ne zorano mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Фольклорний ансамбль ''Горина''/Goryna - b04 - Chary hir.mp3
   Goryna - b04 - Chary hir mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Фольклорний ансамбль ''Горина''/Goryna - b05 - Magia drymby.mp3
   Goryna - b05 - Magia drymby mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Фольклорний ансамбль ''Горина''/Goryna - b06 - Ozhenyvsia duren'.mp3
   Goryna - b06 - Ozhenyvsia duren' mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Фольклорний ансамбль ''Горина''/Goryna - b07 - Da posieju mak.mp3
   Goryna - b07 - Da posieju mak mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Фольклорний ансамбль ''Горина''/Goryna - b08 - Vesil'na pol'ka.mp3
   Goryna - b08 - Vesil'na pol'ka mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Фольклорний ансамбль ''Горина''/Goryna - b09 - Oj, strelila strela.mp3
   Goryna - b09 - Oj, strelila strela mp3   
    музичний файл
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Фольклорний ансамбль ''Горина''/Goryna - b10 - Jde Vasyl'ko u dorozhen'ku.mp3
   Goryna - b10 - Jde Vasyl'ko u dorozhen'ku mp3   
    музичний файл
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Фольклорний ансамбль ''Горина''/Goryna - b11 - Oj, chyja zh to rodyna.mp3
   Goryna - b11 - Oj, chyja zh to rodyna mp3   
    музичний файл
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Фольклорний ансамбль ''Горина''/Goryna - b12 - Pomozhy nam, Bozhen'ku.mp3
   Goryna - b12 - Pomozhy nam, Bozhen'ku mp3   
    музичний файл
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Фольклорний ансамбль ''Горина''/Goryna - b13 - Nasha pich rehoche.mp3
   Goryna - b13 - Nasha pich rehoche mp3   
    музичний файл
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Фольклорний ансамбль ''Горина''/Goryna - b14 - Korovajnytsi pjani.mp3
   Goryna - b14 - Korovajnytsi pjani mp3   
    музичний файл
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Фольклорний ансамбль ''Горина''/Goryna - b15 - Oj, de zh ty Ruslantsiu.mp3
   Goryna - b15 - Oj, de zh ty Ruslantsiu mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Фольклорний ансамбль ''Горина''/Goryna - b16 - Korovajnochky.mp3
   Goryna - b16 - Korovajnochky mp3   
    музичний файл
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Фольклорний ансамбль ''Горина''/Goryna - b17 - Oj, sho to za selo.mp3
   Goryna - b17 - Oj, sho to za selo mp3   
    музичний файл
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Фольклорний ансамбль ''Горина''/Goryna - b18 - Polonyns'ki zabavy.mp3
   Goryna - b18 - Polonyns'ki zabavy mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Фольклорний ансамбль ''Горина''/Goryna - b19 - Umyraju, moja maty.mp3
   Goryna - b19 - Umyraju, moja maty mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Фольклорний ансамбль ''Горина''/Goryna_1.jpg
   Goryna_1 jpg   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Фольклорний ансамбль ''Горина''/Goryna_2.jpg
   Goryna_2 jpg   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор і оркестр/Академічне виконання - Їхав козак за Дунай.mp3
   Академічне виконання - Їхав козак за Дунай mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор і оркестр/Академічне виконання - Взяв би я бандуру.mp3
   Академічне виконання - Взяв би я бандуру mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор і оркестр/Академічне виконання - Дивлюсь я на небо.mp3
   Академічне виконання - Дивлюсь я на небо mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор і оркестр/Академічне виконання - Ніч яка місячна.mp3
   Академічне виконання - Ніч яка місячна mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор і оркестр/Академічне виконання - Ой гиля гиля гуси.mp3
   Академічне виконання - Ой гиля гиля гуси mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор і оркестр/Академічне виконання - Ой на Івана Купала.mp3
   Академічне виконання - Ой на Івана Купала mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор і оркестр/Академічне виконання - Ой підемо жінко.mp3
   Академічне виконання - Ой підемо жінко mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор і оркестр/Академічне виконання - Ой у лузі червона калина.mp3
   Академічне виконання - Ой у лузі червона калина mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор і оркестр/Академічне виконання - Повій вітре на Вкраїну.mp3
   Академічне виконання - Повій вітре на Вкраїну mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор і оркестр/Академічне виконання - Розпрягайте хлопці коні.mp3
   Академічне виконання - Розпрягайте хлопці коні mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор і оркестр/Академічне виконання - Якби в лісі гриби не родили.mp3
   Академічне виконання - Якби в лісі гриби не родили mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор імені Григорія Верьовки/Хор імені Григорія Верьовки - І в вас, і в нас все буде гаразд.mp3
   Хор імені Григорія Верьовки - І в вас, і в нас все буде гаразд mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор імені Григорія Верьовки/Хор імені Григорія Верьовки - Вийшли в поле косарi.mp3
   Хор імені Григорія Верьовки - Вийшли в поле косарi mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор імені Григорія Верьовки/Хор імені Григорія Верьовки - Жінко моя.mp3
   Хор імені Григорія Верьовки - Жінко моя mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор імені Григорія Верьовки/Хор імені Григорія Верьовки - Ой гарна я гарна.mp3
   Хор імені Григорія Верьовки - Ой гарна я гарна mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор імені Григорія Верьовки/Хор імені Григорія Верьовки - Ой, чорная ти, чорна.MP3
   Хор імені Григорія Верьовки - Ой, чорная ти, чорна MP3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор імені Григорія Верьовки/Хор імені Григорія Верьовки - Продай милий сиві бички.mp3
   Хор імені Григорія Верьовки - Продай милий сиві бички mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор імені Григорія Верьовки/Хор імені Григорія Верьовки - Розпрягайте хлопці коней.mp3
   Хор імені Григорія Верьовки - Розпрягайте хлопці коней mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор імені Григорія Верьовки/Хор імені Григорія Верьовки - Цвіте терен.mp3
   Хор імені Григорія Верьовки - Цвіте терен mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор Львівського націон універ ''Черемош''/Cheremosh-2/Cheremosh-1 - a1 - Hopak.mp3
   Cheremosh-1 - a1 - Hopak mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор Львівського націон універ ''Черемош''/Cheremosh-2/Cheremosh-1 - a2 - Deviatka.mp3
   Cheremosh-1 - a2 - Deviatka mp3   
    музичний файл
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор Львівського націон універ ''Черемош''/Cheremosh-2/Cheremosh-2 - 1.jpg
   Cheremosh-2 - 1 jpg   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор Львівського націон універ ''Черемош''/Cheremosh-2/Cheremosh-2 - 2.jpg
   Cheremosh-2 - 2 jpg   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор Львівського націон універ ''Черемош''/Cheremosh-2/Cheremosh-2 - a-1 - Oj ne huliajte, leginyky.mp3
   Cheremosh-2 - a-1 - Oj ne huliajte, leginyky mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор Львівського націон універ ''Черемош''/Cheremosh-2/Cheremosh-2 - a-2 - Banduryste, orle syzyj.mp3
   Cheremosh-2 - a-2 - Banduryste, orle syzyj mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор Львівського націон універ ''Черемош''/Cheremosh-2/Cheremosh-2 - a-3 - Myla moja.mp3
   Cheremosh-2 - a-3 - Myla moja mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор Львівського націон універ ''Черемош''/Cheremosh-2/Cheremosh-2 - a-4 - Zaspivaju sy spivanku.mp3
   Cheremosh-2 - a-4 - Zaspivaju sy spivanku mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор Львівського націон універ ''Черемош''/Cheremosh-2/Cheremosh-2 - a-5 - Fantasia na temy u.n.p..mp3
   Cheremosh-2 - a-5 - Fantasia na temy u n p mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор Львівського націон універ ''Черемош''/Cheremosh-2/Cheremosh-2 - a-6 - Oj tam u bezmezhnomu poli.mp3
   Cheremosh-2 - a-6 - Oj tam u bezmezhnomu poli mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор Львівського націон універ ''Черемош''/Cheremosh-2/Cheremosh-2 - a-7 - Nash otaman Hamalija.mp3
   Cheremosh-2 - a-7 - Nash otaman Hamalija mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор Львівського націон універ ''Черемош''/Cheremosh-2/Cheremosh-2 - b-1 - Furman ja sy furman.mp3
   Cheremosh-2 - b-1 - Furman ja sy furman mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор Львівського націон універ ''Черемош''/Cheremosh-2/Cheremosh-2 - b-2 - Zahraj my, muzyko.mp3
   Cheremosh-2 - b-2 - Zahraj my, muzyko mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор Львівського націон універ ''Черемош''/Cheremosh-2/Cheremosh-2 - b-3 - Rozmarija.mp3
   Cheremosh-2 - b-3 - Rozmarija mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор Львівського націон універ ''Черемош''/Cheremosh-2/Cheremosh-2 - b-4 - Pj z-za hory vysokoji.mp3
   Cheremosh-2 - b-4 - Pj z-za hory vysokoji mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор Львівського націон універ ''Черемош''/Cheremosh-2/Cheremosh-2 - b-5 - Hahilky.mp3
   Cheremosh-2 - b-5 - Hahilky mp3   
    музичний файл
    5 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор Львівського націон універ ''Черемош''/Cheremosh-3/Cheremosh-3 - a01 - Bohorodytse Divo.mp3
   Cheremosh-3 - a01 - Bohorodytse Divo mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор Львівського націон універ ''Черемош''/Cheremosh-3/Cheremosh-3 - a02 - Skazhy my, Hospody.mp3
   Cheremosh-3 - a02 - Skazhy my, Hospody mp3   
    музичний файл
    1менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор Львівського націон універ ''Черемош''/Cheremosh-3/Cheremosh-3 - a03 - Sviatyj Bozhe.mp3
   Cheremosh-3 - a03 - Sviatyj Bozhe mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор Львівського націон універ ''Черемош''/Cheremosh-3/Cheremosh-3 - a04 - Nekhaj spovniat'sia.mp3
   Cheremosh-3 - a04 - Nekhaj spovniat'sia mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор Львівського націон універ ''Черемош''/Cheremosh-3/Cheremosh-3 - a05 - Sadok vyshnevyj.mp3
   Cheremosh-3 - a05 - Sadok vyshnevyj mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор Львівського націон універ ''Черемош''/Cheremosh-3/Cheremosh-3 - b01 - Hahilky .mp3
   Cheremosh-3 - b01 - Hahilky mp3   
    музичний файл
    5 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор Львівського націон універ ''Черемош''/Cheremosh-3/Cheremosh-3 - b02 - Oj, na plaju.mp3
   Cheremosh-3 - b02 - Oj, na plaju mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор Львівського націон універ ''Черемош''/Cheremosh-3/Cheremosh-3 - b03 - Sered sela dychka.mp3
   Cheremosh-3 - b03 - Sered sela dychka mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор Львівського націон універ ''Черемош''/Cheremosh-3/Cheremosh-3 - b04 - Hovoryly liudy, susidy.mp3
   Cheremosh-3 - b04 - Hovoryly liudy, susidy mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор Львівського націон універ ''Черемош''/Cheremosh-3/Cheremosh-3 - b05 - Oj, zatsvila cheremshyna.mp3
   Cheremosh-3 - b05 - Oj, zatsvila cheremshyna mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор Львівського націон універ ''Черемош''/Cheremosh-3/Cheremosh-3 - b06 - Dam ja jalovytsiu.mp3
   Cheremosh-3 - b06 - Dam ja jalovytsiu mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор Львівського націон універ ''Черемош''/Cheremosh-3/Cheremosh-3.jpg
   Cheremosh-3 jpg   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор Львівського націон універ ''Черемош''/Cheremosh-3/Cheremosh-3_1.jpg
   Cheremosh-3_1 jpg   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор бандуристів - Золоте відлуння Києва. Св.літур-2002/Український хор бандуристів - Is Palla Eti Despota.mp3
   Український хор бандуристів - Is Palla Eti Despota mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор бандуристів - Золоте відлуння Києва. Св.літур-2002/Український хор бандуристів - Єдиний святий.mp3
   Український хор бандуристів - Єдиний святий mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор бандуристів - Золоте відлуння Києва. Св.літур-2002/Український хор бандуристів - Алелуйя.mp3
   Український хор бандуристів - Алелуйя mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор бандуристів - Золоте відлуння Києва. Св.літур-2002/Український хор бандуристів - Амін.mp3
   Український хор бандуристів - Амін mp3   
    музичний файл
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор бандуристів - Золоте відлуння Києва. Св.літур-2002/Український хор бандуристів - Апостол.mp3
   Український хор бандуристів - Апостол mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор бандуристів - Золоте відлуння Києва. Св.літур-2002/Український хор бандуристів - Благальна ектенія.mp3
   Український хор бандуристів - Благальна ектенія mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор бандуристів - Золоте відлуння Києва. Св.літур-2002/Український хор бандуристів - Вірую.mp3
   Український хор бандуристів - Вірую mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор бандуристів - Золоте відлуння Києва. Св.літур-2002/Український хор бандуристів - Велика ектенія.mp3
   Український хор бандуристів - Велика ектенія mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор бандуристів - Золоте відлуння Києва. Св.літур-2002/Український хор бандуристів - Достойно є.mp3
   Український хор бандуристів - Достойно є mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор бандуристів - Золоте відлуння Києва. Св.літур-2002/Український хор бандуристів - Ектенія подяки.mp3
   Український хор бандуристів - Ектенія подяки mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор бандуристів - Золоте відлуння Києва. Св.літур-2002/Український хор бандуристів - Мала ектенія 2.mp3
   Український хор бандуристів - Мала ектенія 2 mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор бандуристів - Золоте відлуння Києва. Св.літур-2002/Український хор бандуристів - Мала ектенія.mp3
   Український хор бандуристів - Мала ектенія mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор бандуристів - Золоте відлуння Києва. Св.літур-2002/Український хор бандуристів - Ми бачимо світ.mp3
   Український хор бандуристів - Ми бачимо світ mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор бандуристів - Золоте відлуння Києва. Св.літур-2002/Український хор бандуристів - Милість миру.mp3
   Український хор бандуристів - Милість миру mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор бандуристів - Золоте відлуння Києва. Св.літур-2002/Український хор бандуристів - Молитва за Україну.mp3
   Український хор бандуристів - Молитва за Україну mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор бандуристів - Золоте відлуння Києва. Св.літур-2002/Український хор бандуристів - Нехай буде благо.mp3
   Український хор бандуристів - Нехай буде благо mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор бандуристів - Золоте відлуння Києва. Св.літур-2002/Український хор бандуристів - Нехай сповняться.mp3
   Український хор бандуристів - Нехай сповняться mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор бандуристів - Золоте відлуння Києва. Св.літур-2002/Український хор бандуристів - Отця і сина.mp3
   Український хор бандуристів - Отця і сина mp3   
    музичний файл
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор бандуристів - Золоте відлуння Києва. Св.літур-2002/Український хор бандуристів - Отче наш.mp3
   Український хор бандуристів - Отче наш mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор бандуристів - Золоте відлуння Києва. Св.літур-2002/Український хор бандуристів - Перший антифон.mp3
   Український хор бандуристів - Перший антифон mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор бандуристів - Золоте відлуння Києва. Св.літур-2002/Український хор бандуристів - Потрійна ектенія.mp3
   Український хор бандуристів - Потрійна ектенія mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор бандуристів - Золоте відлуння Києва. Св.літур-2002/Український хор бандуристів - Приідіть поклонімось.mp3
   Український хор бандуристів - Приідіть поклонімось mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор бандуристів - Золоте відлуння Києва. Св.літур-2002/Український хор бандуристів - Прокимен голос 2.mp3
   Український хор бандуристів - Прокимен голос 2 mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор бандуристів - Золоте відлуння Києва. Св.літур-2002/Український хор бандуристів - Слава Отцю.mp3
   Український хор бандуристів - Слава Отцю mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор бандуристів - Золоте відлуння Києва. Св.літур-2002/Український хор бандуристів - Слава... Єдинородний.mp3
   Український хор бандуристів - Слава Єдинородний mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор бандуристів - Золоте відлуння Києва. Св.літур-2002/Український хор бандуристів - Тебе оспівуємо.mp3
   Український хор бандуристів - Тебе оспівуємо mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор бандуристів - Золоте відлуння Києва. Св.літур-2002/Український хор бандуристів - Третій антифон.mp3
   Український хор бандуристів - Третій антифон mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор бандуристів - Золоте відлуння Києва. Св.літур-2002/Український хор бандуристів - Трисвяте.mp3
   Український хор бандуристів - Трисвяте mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор бандуристів - Золоте відлуння Києва. Св.літур-2002/Український хор бандуристів - Тропар голос 2.mp3
   Український хор бандуристів - Тропар голос 2 mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор бандуристів - Золоте відлуння Києва. Св.літур-2002/Український хор бандуристів - Хваліте Господа.mp3
   Український хор бандуристів - Хваліте Господа mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Хор бандуристів - Золоте відлуння Києва. Св.літур-2002/Український хор бандуристів - Херувимська пісня.mp3
   Український хор бандуристів - Херувимська пісня mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Храни, Храни Україну рідну/Хор С.Канського - Боже великий єдиний.mp3
   Хор С Канського - Боже великий єдиний mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Храни, Храни Україну рідну/Хор С.Канського - В Сибірі в концтаборі.mp3
   Хор С Канського - В Сибірі в концтаборі mp3   
    музичний файл
    7 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Храни, Храни Україну рідну/Хор С.Канського - Йшли селом патризани.mp3
   Хор С Канського - Йшли селом патризани mp3   
    музичний файл
    5 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Храни, Храни Україну рідну/Хор С.Канського - Моліться батьки за своїх дочок.mp3
   Хор С Канського - Моліться батьки за своїх дочок mp3   
    музичний файл
    6 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Храни, Храни Україну рідну/Хор С.Канського - Молитві ніколи не буде кінця.mp3
   Хор С Канського - Молитві ніколи не буде кінця mp3   
    музичний файл
    7 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Храни, Храни Україну рідну/Хор С.Канського - Не сміє бути в нас страху.mp3
   Хор С Канського - Не сміє бути в нас страху mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Храни, Храни Україну рідну/Хор С.Канського - О Ураїно.mp3
   Хор С Канського - О Ураїно mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Храни, Храни Україну рідну/Хор С.Канського - Ой на горі на Маківці.mp3
   Хор С Канського - Ой на горі на Маківці mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Храни, Храни Україну рідну/Хор С.Канського - Ой полечко поле.mp3
   Хор С Канського - Ой полечко поле mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Храни, Храни Україну рідну/Хор С.Канського - Ой у лісі на полянці.mp3
   Хор С Канського - Ой у лісі на полянці mp3   
    музичний файл
    5 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Храни, Храни Україну рідну/Хор С.Канського - Ой у лузі червона калина.mp3
   Хор С Канського - Ой у лузі червона калина mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Храни, Храни Україну рідну/Хор С.Канського - Там за Сибіром.mp3
   Хор С Канського - Там за Сибіром mp3   
    музичний файл
    5 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Храни, Храни Україну рідну/Хор С.Канського - Чи то буря чи то грім.mp3
   Хор С Канського - Чи то буря чи то грім mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Черкаський народний хор/Черкаський народний хор - В кінці греблі шумлять верби.mp3
   Черкаський народний хор - В кінці греблі шумлять верби mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Черкаський народний хор/Черкаський народний хор - Веснянки.mp3
   Черкаський народний хор - Веснянки mp3   
    музичний файл
    6 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Черкаський народний хор/Черкаський народний хор - Гуля, гуля сірі гуси.mp3
   Черкаський народний хор - Гуля, гуля сірі гуси mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Черкаський народний хор/Черкаський народний хор - Завітайте до нас.mp3
   Черкаський народний хор - Завітайте до нас mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Черкаський народний хор/Черкаський народний хор - Зеленеє жито, зелене.mp3
   Черкаський народний хор - Зеленеє жито, зелене mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Черкаський народний хор/Черкаський народний хор - Коло млина кременина.mp3
   Черкаський народний хор - Коло млина кременина mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Черкаський народний хор/Черкаський народний хор - Обрядові весільні пісні.mp3
   Черкаський народний хор - Обрядові весільні пісні mp3   
    музичний файл
    6 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Черкаський народний хор/Черкаський народний хор - Ой дощ, іде дощ.mp3
   Черкаський народний хор - Ой дощ, іде дощ mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Черкаський народний хор/Черкаський народний хор - Ой на горі сухий дубок.mp3
   Черкаський народний хор - Ой на горі сухий дубок mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Черкаський народний хор/Черкаський народний хор - Ой на горі церква.mp3
   Черкаський народний хор - Ой на горі церква mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Черкаський народний хор/Черкаський народний хор - Ой не світи місяченьку.mp3
   Черкаський народний хор - Ой не світи місяченьку mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Черкаський народний хор/Черкаський народний хор - Ой розвивайся сухий дубе.mp3
   Черкаський народний хор - Ой розвивайся сухий дубе mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Черкаський народний хор/Черкаський народний хор - Ой у лісі, лісі.mp3
   Черкаський народний хор - Ой у лісі, лісі mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Черкаський народний хор/Черкаський народний хор - Ой у полі жито.mp3
   Черкаський народний хор - Ой у полі жито mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Черкаський народний хор/Черкаський народний хор - Сію редьку.mp3
   Черкаський народний хор - Сію редьку mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Черкаський народний хор/Черкаський народний хор - Слава Черкаського козацтва.mp3
   Черкаський народний хор - Слава Черкаського козацтва mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Черкаський народний хор/Черкаський народний хор - Тече річка невеличка.mp3
   Черкаський народний хор - Тече річка невеличка mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Черкаський народний хор/Черкаський народний хор - Ходи орел понад морем.mp3
   Черкаський народний хор - Ходи орел понад морем mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Черкаський народний хор/Черкаський народний хор - Чом засмутилася краса.mp3
   Черкаський народний хор - Чом засмутилася краса mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Черкаський народний хор/Пісні/Черкаський народний хор - Ой у полі два дубки.mp3
   Черкаський народний хор - Ой у полі два дубки mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Черкаський народний хор/Пісні/Черкаський народний хор - Реве та стогне.mp3
   Черкаський народний хор - Реве та стогне mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/_н/Хори - Академічне виконання/Черкаський народний хор/Пісні/Черкаський народний хор - Степом степом.mp3
   Черкаський народний хор - Степом степом mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   Черкаський народний хор - Степом степом mp3 Черкаський народний хор Пісні

   Черкаський народний хор - Степом степом mp3 Черкаський народний хор Пісні
  Discalimer
  , , , . .
  !
  , .
  , .
  .
  - .
  . .
  .
  , , , .
  == ==