ֳ


 • -


  C Art-prezent.com.ua - , , , , , ,
  1-print.com.ua -
  !
    ' . , , .
     
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Аудiокниги/Павлюк Iгор - вірші/Поезiя_Ч.1/1.txt
   1 txt   
    текстовий файл txtt
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Аудiокниги/Павлюк Iгор - вірші/Поезiя_Ч.1/Thumbs.db
   Thumbs db   
    інший формат
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Аудiокниги/Павлюк Iгор - вірші/Поезiя_Ч.1/І СОТНІ РАЗ Я ГИНУВ НА РУСІ.mp4
   І СОТНІ РАЗ Я ГИНУВ НА РУСІ mp4   
    інший формат
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Аудiокниги/Павлюк Iгор - вірші/Поезiя_Ч.1/БІЛИЙ СПОКІЙ РОЗСИПАНИЙ.mp4
   БІЛИЙ СПОКІЙ РОЗСИПАНИЙ mp4   
    інший формат
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Аудiокниги/Павлюк Iгор - вірші/Поезiя_Ч.1/БАБА.mp4
   БАБА mp4   
    інший формат
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Аудiокниги/Павлюк Iгор - вірші/Поезiя_Ч.1/ВЕРТАТИСЬ ПІЗНО.mp4
   ВЕРТАТИСЬ ПІЗНО mp4   
    інший формат
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Аудiокниги/Павлюк Iгор - вірші/Поезiя_Ч.1/ВЕЧІРНІЙ РОМАНС.mp4
   ВЕЧІРНІЙ РОМАНС mp4   
    інший формат
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Аудiокниги/Павлюк Iгор - вірші/Поезiя_Ч.1/ГАДАННЯ.mp4
   ГАДАННЯ mp4   
    інший формат
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Аудiокниги/Павлюк Iгор - вірші/Поезiя_Ч.1/ДІВЧИНКА.mp4
   ДІВЧИНКА mp4   
    інший формат
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Аудiокниги/Павлюк Iгор - вірші/Поезiя_Ч.1/ДОРОГА.mp4
   ДОРОГА mp4   
    інший формат
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Аудiокниги/Павлюк Iгор - вірші/Поезiя_Ч.1/ДУЖЕ ТИХО В УКРАЇНІ.mp4
   ДУЖЕ ТИХО В УКРАЇНІ mp4   
    інший формат
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Аудiокниги/Павлюк Iгор - вірші/Поезiя_Ч.1/ЗИМА ГОРОБИНА МОВ КРАПЛІ БЛИСКУЧОЇ КРОВІ.mp4
   ЗИМА ГОРОБИНА МОВ КРАПЛІ БЛИСКУЧОЇ КРОВІ mp4   
    інший формат
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Аудiокниги/Павлюк Iгор - вірші/Поезiя_Ч.1/ЛЕТІТИ ВМІЛИ.mp4
   ЛЕТІТИ ВМІЛИ mp4   
    інший формат
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Аудiокниги/Павлюк Iгор - вірші/Поезiя_Ч.1/МІЖ СЕРЦЯМИ ТІЛЬКИ ВІТЕР.mp4
   МІЖ СЕРЦЯМИ ТІЛЬКИ ВІТЕР mp4   
    інший формат
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Аудiокниги/Павлюк Iгор - вірші/Поезiя_Ч.1/НІ НІ ТА Й СТИСНЕ СЕРЦЕ.mp4
   НІ НІ ТА Й СТИСНЕ СЕРЦЕ mp4   
    інший формат
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Аудiокниги/Павлюк Iгор - вірші/Поезiя_Ч.1/НА ПОЛИНІ НАСТОЯНИЙ ТУМАН.mp4
   НА ПОЛИНІ НАСТОЯНИЙ ТУМАН mp4   
    інший формат
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Аудiокниги/Павлюк Iгор - вірші/Поезiя_Ч.1/ПАВЛЮК І МАКСИМЧУК.tif
   ПАВЛЮК І МАКСИМЧУК tif   
    зображення tif
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Аудiокниги/Павлюк Iгор - вірші/Поезiя_Ч.2/ПІЧ НАША БІЛЬША БУЛА ЗА ХАТУ.mp4
   ПІЧ НАША БІЛЬША БУЛА ЗА ХАТУ mp4   
    інший формат
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Аудiокниги/Павлюк Iгор - вірші/Поезiя_Ч.2/ПРОВІНЦІЯ І КОЛОНІЯ.mp4
   ПРОВІНЦІЯ І КОЛОНІЯ mp4   
    інший формат
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Аудiокниги/Павлюк Iгор - вірші/Поезiя_Ч.2/РІЧКА.mp4
   РІЧКА mp4   
    інший формат
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Аудiокниги/Павлюк Iгор - вірші/Поезiя_Ч.2/РОЗМОВА З ДІДОМ.mp4
   РОЗМОВА З ДІДОМ mp4   
    інший формат
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Аудiокниги/Павлюк Iгор - вірші/Поезiя_Ч.2/СВІТ ПОЛЮБИШ.mp4
   СВІТ ПОЛЮБИШ mp4   
    інший формат
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Аудiокниги/Павлюк Iгор - вірші/Поезiя_Ч.2/СНІГ ЧАДИТЬ.mp4
   СНІГ ЧАДИТЬ mp4   
    інший формат
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Аудiокниги/Павлюк Iгор - вірші/Поезiя_Ч.2/СОЛОНІ ЛІНІЇ ВОГНЮ.mp4
   СОЛОНІ ЛІНІЇ ВОГНЮ mp4   
    інший формат
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Аудiокниги/Павлюк Iгор - вірші/Поезiя_Ч.2/СПИТЬ ЗИМА НА ЗЕЛЕНІМ ЖИТІ.mp4
   СПИТЬ ЗИМА НА ЗЕЛЕНІМ ЖИТІ mp4   
    інший формат
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Аудiокниги/Павлюк Iгор - вірші/Поезiя_Ч.2/ТАМ ДЕ НАС НЕМАЄ.mp4
   ТАМ ДЕ НАС НЕМАЄ mp4   
    інший формат
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Аудiокниги/Павлюк Iгор - вірші/Поезiя_Ч.2/ТВОРЕЦЬ І ГЕТЬМАН.mp4
   ТВОРЕЦЬ І ГЕТЬМАН mp4   
    інший формат
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Аудiокниги/Павлюк Iгор - вірші/Поезiя_Ч.2/ТЕЛЕСИК.mp4
   ТЕЛЕСИК mp4   
    інший формат
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Аудiокниги/Павлюк Iгор - вірші/Поезiя_Ч.2/У КРАЮ ВОЛОШКОВОГО ЛІТА.mp4
   У КРАЮ ВОЛОШКОВОГО ЛІТА mp4   
    інший формат
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Аудiокниги/Павлюк Iгор - вірші/Поезiя_Ч.2/У ОЧАХ КОЛИСАЛА ІНДІЙСЬКЕ НЕБО.mp4
   У ОЧАХ КОЛИСАЛА ІНДІЙСЬКЕ НЕБО mp4   
    інший формат
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Аудiокниги/Павлюк Iгор - вірші/Поезiя_Ч.2/УКРАЇНСЬКА ПРОВІНЦІЯ.mp4
   УКРАЇНСЬКА ПРОВІНЦІЯ mp4   
    інший формат
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Аудiокниги/Павлюк Iгор - вірші/Поезiя_Ч.2/УКРАЇНСЬКИМ ПОЕТАМ НЕ МОЖНА ВМИРАТИ РАНО.mp4
   УКРАЇНСЬКИМ ПОЕТАМ НЕ МОЖНА ВМИРАТИ РАНО mp4   
    інший формат
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Аудiокниги/Павлюк Iгор - вірші/Поезiя_Ч.2/ХРИСТОС.mp4
   ХРИСТОС mp4   
    інший формат
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Аудiокниги/Павлюк Iгор - вірші/Поезiя_Ч.2/ЦЕ ЗОЛОТО СРІБЛИТЬ МОЄ ВОЛОССЯ.mp4
   ЦЕ ЗОЛОТО СРІБЛИТЬ МОЄ ВОЛОССЯ mp4   
    інший формат
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Аудiокниги/Павлюк Iгор - вірші/Поезiя_Ч.2/ЧОРТЕНЯТКО.mp4
   ЧОРТЕНЯТКО mp4   
    інший формат
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Книгозбірня/Аудiокниги/Павлюк Iгор - вірші/Поезiя_Ч.2/Я Б ТЕБЕ ВІД КЛУБУ.mp4
   Я Б ТЕБЕ ВІД КЛУБУ mp4   
    інший формат
    менше 1 Мб
   Я Б ТЕБЕ ВІД КЛУБУ mp4 Поезiя_Ч.2

   Я Б ТЕБЕ ВІД КЛУБУ mp4 Поезiя_Ч.2
  Discalimer
  , , , . .
  !
  , .
  , .
  .
  - .
  . .
  .
  , , , .
  == ==