ֳ


 • -


  C Art-prezent.com.ua - , , , , , ,
  1-print.com.ua -
  !
    ' . , , .
     
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Згадаємо Квітку Цісик.htm
   Згадаємо Квітку Цісик htm   
    сторінка інтернет
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Квітка Цісик - Два кольори.mp3
   Квітка Цісик - Два кольори mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Квітка Цісик - Де ти тепер.mp3
   Квітка Цісик - Де ти тепер mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Квітка Цісик - Криниця.mp3
   Квітка Цісик - Криниця mp3   
    музичний файл
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Квітка Цісик - Круки літають.mp3
   Квітка Цісик - Круки літають mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Квітка Цісик - Мрія молодої дівчини.mp3
   Квітка Цісик - Мрія молодої дівчини mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Квітка Цісик - Музики грають.mp3
   Квітка Цісик - Музики грають mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Квітка Цісик - Пісня весни.mp3
   Квітка Цісик - Пісня весни mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Квітка Цісик - Пісня до місяця.mp3
   Квітка Цісик - Пісня до місяця mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Квітка Цісик - При ватрі.mp3
   Квітка Цісик - При ватрі mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Квітка Цісик - Соловей.mp3
   Квітка Цісик - Соловей mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Квітка Цісик - Танок.mp3
   Квітка Цісик - Танок mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Квітка Цісик - Тече річка.mp3
   Квітка Цісик - Тече річка mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Квітка Цісик - Цвіт вишневих садів.mp3
   Квітка Цісик - Цвіт вишневих садів mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Квітка Цісик - Я піду в далекі гори.mp3
   Квітка Цісик - Я піду в далекі гори mp3   
    музичний файл
    5 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Згадаємо Квітку Цісик.files/88x31x4.png
   88x31x4 png   
    картинки png
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Згадаємо Квітку Цісик.files/Tsicyk.jpg
   Tsicyk jpg   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Згадаємо Квітку Цісик.files/knopa_p.gif
   knopa_p gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Згадаємо Квітку Цісик.files/logo_prn.gif
   logo_prn gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Згадаємо Квітку Цісик.files/main.css
   main css   
    інший формат
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Згадаємо Квітку Цісик.files/ping.png
   ping png   
    картинки png
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Квітка Цісик - Два кольори/І снилося.mp3
   І снилося mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Квітка Цісик - Два кольори/Верше мій, верше.mp3
   Верше мій, верше mp3   
    музичний файл
    6 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Квітка Цісик - Два кольори/Два кольори.mp3
   Два кольори mp3   
    музичний файл
    7 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Квітка Цісик - Два кольори/Де ти тепер.mp3
   Де ти тепер mp3   
    музичний файл
    5 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Квітка Цісик - Два кольори/Журавлі.mp3
   Журавлі mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Квітка Цісик - Два кольори/Колись, дівчина мила.mp3
   Колись, дівчина мила mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Квітка Цісик - Два кольори/Коломийка.mp3
   Коломийка mp3   
    музичний файл
    3 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Квітка Цісик - Два кольори/Кохання.mp3
   Кохання mp3   
    музичний файл
    5 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Квітка Цісик - Два кольори/На городі керниченька.mp3
   На городі керниченька mp3   
    музичний файл
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Квітка Цісик - Два кольори/Ой, заграли музики.mp3
   Ой, заграли музики mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Квітка Цісик - Два кольори/Ой, не світи, місяченьку.mp3
   Ой, не світи, місяченьку mp3   
    музичний файл
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Квітка Цісик - Два кольори/При ватрі.mp3
   При ватрі mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Квітка Цісик - Два кольори/Тече річка.mp3
   Тече річка mp3   
    музичний файл
    4 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Квітка Цісик - Два кольори/Черемшина.mp3
   Черемшина mp3   
    музичний файл
    5 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Квітка Цісик - Два кольори/Я піду в далекі гори.mp3
   Я піду в далекі гори mp3   
    музичний файл
    8 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Перша збiрка/''I шумить, i гуде...''.wav
   ''I шумить, i гуде '' wav   
    інший формат
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Перша збiрка/''Iванку, Iванку...''.wav
   ''Iванку, Iванку '' wav   
    інший формат
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Перша збiрка/''Бабусю рiдненька, усе добре знаєш''.wav
   ''Бабусю рiдненька, усе добре знаєш'' wav   
    інший формат
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Перша збiрка/''Верховино, свiдку ти наш''.wav
   ''Верховино, свiдку ти наш'' wav   
    інший формат
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Перша збiрка/''Взяв би я бандуру''.wav
   ''Взяв би я бандуру'' wav   
    інший формат
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Перша збiрка/''Ген видно село''.wav
   ''Ген видно село'' wav   
    інший формат
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Перша збiрка/''Мiй зелений луже...''.wav
   ''Мiй зелений луже '' wav   
    інший формат
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Перша збiрка/''Нiч яка, Господи, мiсячна, зоряна''.wav
   ''Нiч яка, Господи, мiсячна, зоряна'' wav   
    інший формат
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Перша збiрка/''Ой горе, горе - не бiда''.wav
   ''Ой горе, горе - не бiда'' wav   
    інший формат
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Перша збiрка/''Ой казала менi мати...''.wav
   ''Ой казала менi мати '' wav   
    інший формат
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Перша збiрка/''Ой що ж то за шум учинився''.wav
   ''Ой що ж то за шум учинився'' wav   
    інший формат
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Перша збiрка/''Рiдна мати моя''.WAV
   ''Рiдна мати моя'' WAV   
    інший формат
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Перша збiрка/''Сидить дiвча над бистрою водою''.wav
   ''Сидить дiвча над бистрою водою'' wav   
    інший формат
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Перша збiрка/''Стоїть гора високая''.wav
   ''Стоїть гора високая'' wav   
    інший формат
    1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Перша збiрка/''У горах Карпатах хотiв би я жить''.wav
   ''У горах Карпатах хотiв би я жить'' wav   
    інший формат
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Перша збiрка/''Ходить сон коло вiкон''.wav
   ''Ходить сон коло вiкон'' wav   
    інший формат
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Перша збiрка/''Чи є в свiтi молодиця...''.wav
   ''Чи є в свiтi молодиця '' wav   
    інший формат
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Перша збiрка/''Я покохала тебе восени''.wav
   ''Я покохала тебе восени'' wav   
    інший формат
    2 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Перша збiрка/zadiplyta8xw.gif
   zadiplyta8xw gif   
    зображення, картинка
    менше 1 Мб
   http://files.ukraine.ck.ua/Ukrayinika/Українська музика/К/Квiтка Цiсик/Перша збiрка/Авторство.txt
   Авторство txt   
    текстовий файл txtt
    менше 1 Мб
   Авторство txt Перша збiрка

   Авторство txt Перша збiрка
  Discalimer
  , , , . .
  !
  , .
  , .
  .
  - .
  . .
  .
  , , , .
  == ==